วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)

14 ก.พ.

สมุนไพรไล่ยุง


ชื่อโครงงาน: กระเช้าสบู่ไล่ยุง
ผู้จัดทำ: นางสาววิลาสินี บัวพรมมา
ครูผู้สอน: ครูคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1. ตะไคร้หอม กระเพรา ยูคาลิปตัส มะกรูด และกระเทียมสามารถนำมาทำเป็นสบู่ไล่ยุงได้จริงหรือ
2. ทำไมต้องนำตะไคร้หอม กระเพรา ยูคาลิปตัส มะกรูด และกระเทียมมาทำเป็นสบู่ไล่ยุง
3. ตะไคร้หอม กระเพรา ยูคาลิปตัส มะกรูด และกระเทียมจะมีผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่
4. สามารถนำสมุนไพรชนิดอื่นมาทำเป็นสบู่ไล่ยุงได้หรือไม่

ที่มาของโครงงาน: เนื่องจากที่ชุมชนของผู้จัดทำมียุงลายแพร่พันธุ์จำนานมาก ซึ่งทำความรำคาญและก่อความเสียหายให้กับชาวบ้านในชุมชน และยังนำโรคมาสู่ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงผู้จัดทำจึงนำสมุนไพรมาทำเป็นสบู่ไล่ยุง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความสามารถในการไล่ยุงของสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม กระเพรา ยูคาลิปตัส มะกรูด และกระเทียม ที่เป็นส่วนผสมของสบู่
2. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
3. รู้จักการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์

โฆษณา

สมุนไพรไทย

2 ก.พ.

My Maping

31 ม.ค.

โครงงานกระเช้าสบู่ไล่ยุง

31 ม.ค.

Hello world!

24 ม.ค.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!